Aftifix

+ նվեր
2
Aftifix օրալ գել՝ բերանի խոռոչի վերքերի համարAftifix օրալ գելը նախատեսված է բերանի խոռոչի վերքերի՝ աֆթաների, ինչպես նաև շրթունքների և բերանի խոռոչի հերպետիկ վերքերի մշակման համար։Aftifix գելի կիրառման ցուցումներբերանի խոռոչի վերքեր՝ աֆթաներ, ստո..
4 900 դր.
Ավելացնել