Respiran

Նոր
1
Respiran Hyal-ը վերականգնում է քթի վնասված լորձաթաղանթը։ Respiran Hyal ցողացիրը ունի յուրահատուկ արդյունավետ կազմ․ հիալուրոնաթթու, դեքսպանտենոլ, Ալոեի հանուկ (Ալոե Վերա)։ Respiran Hyal-ի ազդեցությունըկանխում և բուժում է քթի լ..
5 700 դր.
Ավելացնել